Националният съвет за оценка на компетенциите ще проведе четвъртото си редовно заседание

Организатор: БСК
Дата: 17.05.2012
Място: БСК, ул. Алабин 16-20, ет.1

още »
Регионален център за оценка на компетенциите открива врати в София

Организатор: БСК
Дата: 30.05.2012
Място: БСК, ул. Алабин 16-20

още »
Учредяване на СКС "Охранителни дейности"

Организатор: БСК
Дата: 15.03.2012
Място: София, ул. Алабин 16-20

още »
«910111213...13