СПРЯНА е процедурата за определяне на изпълнител – „открит избор” с обект “Закупуване на хардуер – доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника”
14.11.2012

 

О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Обявата е публикувана в брой 264/14.11.2012 г. на в-к "Сега"

 

Процедурата по набиране на оферти е прекратена.

Можете да се запознаете с решението по-долу!

 

 

 


Документи

Решение за прекратяване на процедурата (.pdf)