Пресконференция на тема: "Представяне на икономическата карта на трансграничния регион и разработените компетентностни каталози за 40 професии с потенциал за трудова мобилност"
08.02.2018

На 8 февруари 2018 г., четвъртък, от 11.00 часа, в хотел Ибис, гр. Констанца, Румъния

ще се проведе пресконференция на тема:

 

"Представяне на икономическата карта на трансграничния регион и разработените компетентностни каталози за 40 професии с потенциал за трудова мобилност"

 

В пресконференцията ще участват: