МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
03.05.2017

На сайта на МОН е публикуван проектът за План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. ...

още »
Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
30.03.2017

Бизнес условията се променят и отправят поредните нови предизвикателства, а в тази нова среда успехът и напредъкът на компаниите се препятстват не от технически, а от социални (човешки) и икономически фактори. ...

Източник: БСК

още »
Обучение за обучители Обучение за обучители
28.03.2017

Електронното обучение за обучители е налично на платформата MyCompetence. То Ви дава възможност да се научите как да планирате и да проведете едно обучение без значение от тематиката му, като фокусът е върху спецификите на обучението при възрастни хора. ...

Източник: БСК

още »
Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
28.03.2017

С ентусиазъм твърдим, че обучението и развитието е приоритет в управлението на човешките ресурси, но проучванията на практиката показват, че твърде често това не се случва... ...

Източник: БСК

още »
Образование и квалификация в България Образование и квалификация в България
28.03.2017

Ретроспекция на проблемите и съпоставителен анализ с Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия Българска стопанска камара, София, 2017 г. ...

Източник: БСК

още »
Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“ Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“
28.03.2017

Текучеството на персонал отдавна е проблем за бизнеса, който излиза скъпо. Текучеството е свързано със значителни разходи за компаниите като води не само до загуба на продуктивност, но и изисква време и средства за намирането, назначаването и обучението н ...

Източник: HR.com / T&D Essentials

още »
«3456789101112...58»