БСК успешно разработи електронен модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК успешно разработи електронен модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
02.05.2017

БСК изпълни дейността си по договор с АЗ, като успешно разработи модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ и го предостави на АЗ за изпълнение на дейностите й. ...

Източник: БСК

още »
Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности
18.10.2017

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“, който стартира през пролетта на 2017 г. продължава изпълнението на дейностите си. ...

Източник: БСК

още »
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели
17.10.2017

Професионалните стандарти, разработени и поддържани от Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, вече са интегрирани с Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите ESCO ...

Източник: БСК

още »
Проведе се среща на работния екип по проект Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България Проведе се среща на работния екип по проект "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България"
18.05.2017

По време на срещата се дискутираха обхвата, целите и необходимите резултати и ресурси по проекта, като бяха набелязани и основните области за развитие. ...

Източник: БСК

още »
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения
16.05.2017

Интервю с Томчо Томов, в което той разказва за това какво е успехът и какви проблеми има в българското образование и пазар на труда. ...

Източник: Bloomberg TV

още »
Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя
03.05.2017

Преживяванията на служителите е най-общо сумата от възприятията им за различните интеракции, които имат с организацията, в която работят. Това включва всичко, което получават по време на престоя си в дадената компания, и което се отразява на когнициите и ...

Източник: PeopleStrategy

още »
«234567891011...58»