Курсове за управленски кадри и фирми в Япония и Република Корея.
01.02.2012

През 2012 г. продължава изпълнението на Програмата за обучение на управленски кадри от Европейския съюз (Executive Training Programme). Тя включва езиково обучение, курсове по корейска и японска бизнес култура и обществознание и стажове за кадри на европейски фирми.

В нея могат да участват фирми и управленски кадри от ЕС, като кандидатите трябва да отговарят на определени условия. Предлагат се възможности за финансиране и стипендии от ЕС.

Срок за кандидатстване - май 2012 г.

Подробна информация за програмата и възможностите за кандидатстване можете да намерите на сайта  http://www.euetp.eu/