БСК е ресертифицирана по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013 БСК е ресертифицирана по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013
07.12.2017
Източник: БСК

Международната сертификационна компания SGS удължи сертификата на Българската стопанска камара по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013.

Сертификатът е с разширен обхват спрямо предходния и е валиден за периода от 22 ноември 2017 г. до 21 ноември 2020 г.

Сертификатът е под номер BG17/871574 и се издава за: