АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити извън системата на образование
15.01.2013

Уважаеми дами и господа,

 

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), в партньорство с Българската стопанска камара, осъществява анкетно проучване, насочено към изследване потребностите на гражданите от документи, доказващи знанията и уменията, които имат и са усвоили извън училище или университета.

 

Проучването се осъществява в рамките на проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от МОМН чрез дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”.

 

Каним Ви да се включите в проучването.

 

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 5 минути.

 

Предварително Ви благодарим за отделеното време и оказаното съдействие!

 

Въпросникът е публикуван на адрес
http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=67861&newtest=Y&lang=bg
и ще бъде отворен за попълване до 11 февруари 2013 г.